top of page

SAKRAMENT
CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:
- mieć co najmniej 16 lat
- być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
- być wierzącymi i systematycznie praktykującymi
- mieć intencje wypełnienia tego zadania

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:
- odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
- świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)
- podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
- złożyć podpisy pod aktem chrztu

W dniu chrztu należy:
- zgłosić się 15 minut przed ceremonią
- przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii świętej.

Image by Josh Applegate
bottom of page