top of page

sakrament bierzmowania

Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:

  • uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących,

  • złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania,

  • udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych),

  • przedstawienie wyciągu z aktu chrztu,

  • osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza.

Image by Joshua Eckstein
bottom of page