top of page

sakrament namaszczenia chorych

Osoby chore i starsze pragnące skorzystać z Sakramentu Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Do wizyty kapłana w domu należy przygotować:
 

  • stół przykryty białym obrusem

  • świece

  • talerzyk z wodą święconą

  • kropidło

Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament Chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą. Domownicy również mogą przyjąć Komunię świętą w intencji chorego.

bottom of page