top of page

sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Potrzebne dokumenty:

  • metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność  dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)

  • dowody osobiste

  • świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej

  • zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej

Image by Josh Applegate
bottom of page