top of page
< Back

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

21.05.2023

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Obchodzimy dzisiaj przeniesioną z minionego czwartku na dzisiejszą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2. Za tydzień w niedzielę będziemy przeżywali Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończącą Okres Wielkanocny, a więc także okres spowiedzi wielkanocnej.

3. W dzisiejsza niedzielę przeżywamy także Rocznice Pierwszej Komunii św. dzieci, które w ubiegłym roku po raz pierwszy przyjęły Chrystusa do swojego serca. Dziękują one dzisiaj za dar Eucharystii poprzez który spotykały się z żywym i prawdziwym Bogiem w tym sakramencie.

4. Dzisiaj także kończy się czas białego tygodnia dla dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej. Życzymy im, aby przez częste przystępowanie do tego sakramentu jeszcze bardziej umiłowały Chrystusa i mogły jeszcze bardziej się z Nim zjednoczyć.

5. W tym tygodniu we czwartek będziemy obchodzili Dzień Matki. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszych mamach: o tych, które jeszcze są wśród nas i także o tych, które odeszły już do wieczności.

6. W czasie całego miesiąca maja zapraszam bardzo serdecznie na Nabożeństwa Majowe po Mszy św. codziennej o godz. 17:00.

7. Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego, również nowy numer Małego Gościa, a także inne materiały do wzięcia z tyłu kościoła na stoliku za ławkami.

8. Ogłoszenia pozaparafialne znajdują się na parafialnej tablicy ogłoszeń.

bottom of page