top of page
< Back

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

24.03.2024

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

1. Obchodząc Niedzielę Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym uroczyście będziemy przeżywać Największe Tajemnice Naszego Zbawienia.

2. Rozpoczęcie liturgii Triduum Paschalnego: w W. Czwartek, Piątek i Sobotę o godz. 18:00. W Wielki Czwartek dziękując za kapłaństwo będziemy modlić się za kapłanów, polecając także tych, którzy już od nas odeszli. W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się od sprawowania Najświętszej Ofiary Podczas Adoracji Krzyża zbiera się ofiary na miejsca w Ziemi Świętej uświęcone życiem i śmiercią Zbawiciela. W Wielką Sobotę przychodzimy na liturgię Wigilii Paschalnej ze świecami odnawiając przyrzeczenia chrzcielne.

3. Adoracje w naszym kościele: przy ciemnicy po liturgii wielkoczwartkowej do godz. 20:00, i W. Piątek od 9:00 do 18:00. Adoracja przy Grobie po liturgii w W. Piątek do 20:00 i w Wielką Sobotę od 9:00 do godz. 18:00. W Wielkanoc wznowienie Adoracji o godz. 5:30.

4. Msze św. w Wielkanoc: o 6:00 z procesją rezurekcyjną, o 10:30, 12:00. W Drugi Dzień Świat: 8:00, 10:30, 12:00. Taca w Drugi Dzień Świąt przeznaczona jest na KUL.

5. Święcenie Potraw w W. Sobotę; Spychowo – 10:00; Bystrz przy krzyżu – 10:30; Kierwik – 11:00; Koczek – 11:30; Połom – 12:00 i Spychowo 12:30. Ofiary zbierane podczas święcenia potraw będą przeznaczone na misje ad Gentes.

6. Rodziców młodzieży do bierzmowania oraz kandydatów prosimy o przygotowanie Grobu Pańskiego. Proszę o ustalenie czasu planowanych prac. Najpóźniej do środy powinny być wykonane dekoracje.

7. Jeszcze do dzisiaj można składać ofiary na Kwiaty do Bożego Grobu. Skarbonki są przy wejściach.

8. Osoby chore, które chciałyby wizyty kapłana z posługą sakramentalną przed świętami są proszone o indywidualne zgłoszenie.

9. Zostały rozprowadzone komplety kopert na ofiary na prace remontowe. Już złożono na ten cel 8 300 zł.

10. Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i nowy numer Małego Gościa.

11. Spotkanie dotyczące dofinansowania wymiany źródeł ciepła w środę 27 marca o 18:00 w GOK-u w Świętajnie. Szczegółowe informacje na plakacie na tablicy ogłoszeń.

bottom of page