top of page
< Back

Dwunasta Niedziela Zwykła

23.06.2024

Dwunasta Niedziela Zwykła

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nasze Misje Święte. W tym czasie Msze św. z naukami misyjnymi o godz. 10:30 i o 18:30. Pół godziny przed każdą Mszą św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja. Misje poprowadzą ojcowie Pallotyni bracia Chmieleccy. Witamy ojca Jarosława, ojca Wojciecha poznamy już wkrótce.

2. W sobotę będziemy przeżywali Uroczystości Odpustowe. Msza św. o godz. 12:00. Będziemy gościli w ten dzień chór Pasjonata ze Świętajna. Zaprezentują kilka utworów 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i będą śpiewem towarzyszyli naszej liturgii odpustowej.

3. Trwa zbiórka na prace remontowe kościoła. W minionym tygodniu wpłynęło 2 450 zł. Do tej pory zebrano na ten cel 51 000 zł.

M I S J E Ś W I Ę T E - SPYCHOWO

23 - 30 czerwca 2 0 2 4
Niedziela „NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”

8,00, 10.30, 12.00 - Msza św. z nauką wprowadzającą

Poniedziałek CHRYSTUS NASZĄ NADZIEJĄ
10.30, 18.30 - Msza św. z nauką ogólną.
Po mszy św. wieczornej nauka stanowa dla kobiet.

Wtorek DZIEŃ PRZEBŁAGANIA BOGA I POJEDNANIA Z LUDŹMI
10.30, 18.30- Nabożeństwo przebłagalne i Msza św. Po Mszy św. wieczornej nauka stanowa dla mężczyzn.

Środa CIERPIENIE I ŚMIERĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA (Dzień spowiedzi)
10.30 - Msza św. z nauką dla chorych. Po Mszy św. namaszczenie chorych i odwiedziny chorych w domach.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną, Po mszy procesja na cmentarz i modlitwy na za zmarłych

Czwartek MAŁŻEŃSTWO I RODZINA ISTOTĄ BOŻEJ MIŁOŚCI
10.30, 18.30 - Msza św. z nauką ogólną i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Piątek KRZYŻ CHRYSTUSA POTĘGĄ WIARY
10.30 - Msza św. z nauką (dla tych którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystościach popołudniowych)
18.30 - Procesja z krzyżem ulicami parafii, ustawienie krzyża misyjnego, publiczne wyznanie wiary pod krzyżem, Msza św. (obecna cała parafia)

Sobota PARAFIALNE UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

bottom of page